AVÍS LEGAL

1.-Condicions d’ús.

 

D’acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquestes disposicions regulen l’ús del servei de domini d’Internet (d’ara endavant, la pàgina web) www.uruber.es el titular i responsable del qual és Ana Inés Bercianos Ferrero, amb NIF 55335494R, domicili social al carrer del Pla de sarrió, 22 – 03560 El Campello (Alacant) – Espanya, i l’objecte social del qual és: la prestació de serveis de neteja i manteniment en comunitats de propietaris, habitatges particulars, hostaleria, hotels i oficines, (d’ara endavant, www.uruber.es)

L’accés al lloc web és gratuït excepte en relació amb el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions proporcionada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

(c) Queda prohibida la reproducció, duplicació, redistribució i/o comercialització, total o parcial, dels continguts del lloc web www.uruber.es, excepte amb el consentiment previ per escrit de www.uruber.es.

L’ús del lloc web implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei web té una durada limitada en el moment en què l’Usuari està connectat al lloc web o a qualsevol dels serveis prestats a través del mateix. Per tant, l’Usuari haurà de llegir atentament el seu Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es pretenguin utilitzar el Lloc Web, ja que aquestes i les seves condicions d’ús contingudes en aquest Avís Legal podran ser modificades. 

L’esmentada pàgina web és propietat de WWW.URUBER.ES, i ha estat desenvolupada per donar a conèixer i permetre l’accés a la informació continguda en el mateix, amb les restriccions i limitacions imposades per aquestes Condicions Generals així com per permetre i permetre l’accés a altres pàgines amb les quals el lloc web de WWW.URUBER.ES té relacions comercials, professionals o altres. 

La mera utilització del lloc web, atribueix a qui en faci ús, la condició d’Usuari (d’ara endavant) Usuari. Si l’opció de donar-se d’alta està disponible (formulari de dades personals i claus d’accés) se li atribueix la condició d’Usuari Registrat i si l’opció de subscriure (subscripció per correu electrònic) se li atribuirà la condició d’Usuari Subscrit, que en tot cas declara conèixer i acceptar sense reserva o excepció qualsevol, totes i cadascuna de les Condicions Generals establertes en aquest document. 

A través del lloc web de WWW.URUBER.ES, es proporcionaran a tots els Usuaris, Usuaris Registrats i Usuaris Subscrits la possibilitat d’accedir als continguts, serveis i altra informació relativa a l’objecte social d’aquesta entitat, indicant la possible existència de determinats serveis i àrees només a disposició dels Usuaris Registrats i/o als usuaris subscrits, en aquest cas s’advertirà a l’Usuari d’això. Aquestes Condicions d’Ús constitueixen en la seva totalitat el que s’acorda entre les parts tant en l’accés com en l’ús i pel que fa a possibles transaccions en línia entre WWW.URUBER.ES i els seus clients. 

WWW.URUBER.ES dret a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals d’Ús, sense previ avís. També pot reestructurar, modificar o suprimir qualsevol informació, servei o contingut inclosos en el lloc web, sense previ avís. La modificació de qualsevol d’aquestes condicions generals per a un cas concret només serà vàlida quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

2.-DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

2.1.-CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

A través de l’adreça situada www.uruber.es.com, qualsevol usuari podrà accedir de forma gratuïta a la informació continguda en l’esmentat LLOC WEB. 

Les condicions d’accés al lloc web estan subjectes a les disposicions legals vigents en tot moment, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’Usuari, prohibint expressament i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués resultar perjudicial o perjudicial per al Lloc Web o per a tercers. 

El lloc web no requereix subscripció prèvia ni registre per a una simple navegació, ni per a l’accés o ús d’alguns serveis web. Per contra, és possible que per a l’accés i l’ús de determinats continguts i serveis del lloc web, es pugui requerir prèvia subscripció o registre corresponent. Aquests serveis o continguts que requereixin registre o subscripció per al seu accés o ús aniran acompanyats de la corresponent convocatòria de registre o subscripció.  Per al tractament de dades personals, consulteu la Política de Privacitat de WWW.URUBER.ES.

2.1.1.-REGISTRE/SUBSCRIPCIÓ D’USUARIS

De conformitat amb el que s’ha indicat anteriorment, WWW.URUBER.ES es reserva el permís per accedir a alguns dels Serveis o apartats oferts a través del lloc web, ara o en el futur, i podrà requerir per al seu accés la condició d’Usuari Registrat, amb la condició que en aquest cas es pugui obtenir omplint el corresponent formulari de registre d’Usuaris que WWW.URUBER.ES posarà a disposició dels Usuaris que ho desitgin. 

En cas de registre d’usuari al lloc web, l’Usuari es compromet a seleccionar, utilitzar i conservar el seu nom d’usuari o inici de sessió i la contrasenya o contrasenya (d’ara endavant, i en conjunt, la Claus d’accés) d’acord amb les clàusules següents.  

Així mateix, WWW.URUBER.ES es reserva el permís per accedir o utilitzar alguns dels Serveis Web, ara o en el futur, i pot requerir l’accés a la condició d’Usuari Subscrit, condició que en aquest cas es pugui obtenir inserint el correu electrònic de l’usuari a la corresponent caixa de subscripció dels Usuaris que WWW.URUBER.ES posarà a disposició dels Usuaris que ho desitgin. 

Exactitud de les dades

Mitjançant l’emplenament d’aquests formularis, caixes de subscripció o eines similars, l’USUARI reconeix que les dades facilitades s’obtenen directament de l’usuari, veraç i cert, comprometent-se a notificar a WWW.URUBER.ES, els canvis o modificacions que es produeixin en el mateix.

2.1.2.-ASSIGNACIÓ DE CLAUS D’ACCÉS

La cessió de les Claus d’Accés es produeix per l’elecció del propi Usuari, sent l’únic criteri utilitzat a aquest efecte, l’absència de claus d’accés prèvies que siguin idèntiques a les d’un altre Usuari. 

L’activació de les claus d’accés serà automàtica o haurà de ser validada per WWW.URUBER.ES, en funció de les àrees d’accés o serveis a utilitzar, en tot cas serà determinada per WWW.URUBER.ES i tot això ho comunicarà a l’usuari.

2.1.3.-ÚS I CUSTÒDIA

L’Usuari es compromet a fer un ús lícit i diligent de les Claus d’Accés, així com a no posar a disposició de tercers les seves Claus d’Accés.

L’Usuari es compromet a comunicar al Webmaster de WWW.URUBER.ES al més aviat possible, la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés així com qualsevol risc d’accés a les seves per part d’un tercer. 

Les claus d’accés només poden ser utilitzades pels Usuaris als quals se’ls ha assignat. WWW.URUBER.ES està exempt de qualsevol responsabilitat que pugui ser meritada per danys i perjudicis causats o soferts per ús fraudulent o falta de diligència en l’emmagatzematge i custòdia de les Claus d’Accés, pèrdua o ús en contravenció del que disposa aquestes Condicions Generals.

2.2.-ACCIONS DE CONTINGUT I USUARI

L’Usuari es compromet a realitzar un ús lícit, diligent, honest i correcte de qualsevol informació o contingut al seu accés, ja sigui a través del lloc web de WWW.URUBER.ES o de tercers prèviament facilitat per WWW.URUBER.ES i tot sota els principis de bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent. 

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, excepte per a ús personal, qualsevol informació (comprendre informació com qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol tipus o tipus d’arxiu informàtic, gràfic, etc.) que sigui titular del lloc web. 

Així mateix, l’Usuari adquireix el compromís de no provocar danys maliciosos o intencionats que puguin perjudicar, alterar el propi lloc web així com no introduir, o difondre els anomenats virus informàtics que puguin provocar alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes que formen part del lloc web. El compromís realitzat s’ha de regir per l’ús contingut d’acord amb el que estableix la llei, la moral i l’ordre públic; no copieu, reproduïu, distribuïu, assigneu, transformeu o modifiqueu els continguts sense el consentiment previ per escrit d’WWW.URUBER.ES o persona per part d’aquest delegat. 

En aquest sentit, WWW.URUBER.ES està exempt de qualsevol tipus d’avaria informàtica o virus introduïts per tercers. 

Complir tots els requisits relatius als drets de propietat intel·lectual, industrials i altres similars.

CONTINGUT WEB

La pàgina web prioritari és proporcionar informació sobre els serveis de neteja i manteniment que Uruber ofereix a comunitats de propietaris, particulars, hostaleria, hotels i oficines, entre d’altres. 

La informació facilitada AL LLOC WEB no es considerarà en cap moment completa ni exhaustiva. WWW.URUBER.ES per a vostè serà capaç d’actualitzar constantment aquesta informació. 

WWW.URUBER.ES que el servei/producte ofert a la pàgina web correspongui a la descripció dels mateixos. No obstant això, està exempt de responsabilitat pels casos en què hi hagi errors o variacions entre imatges, descripció i preu per errors tècnics o humans. També és evident que les fotografies són merament indicatives i poden haver variacions en el seu aspecte físic però sense menystenir la integritat i el rendiment del servei/producte ofert i/o sol·licitat. 

WWW.URUBER.ES està exempta dels continguts, informacions, opinions o comentaris difosos a través del seu lloc web ni estarà responent a l’ús que l’Usuari fa d’aquesta informació. 

3.- DRET I OBLIGACIONS DE WWW.URUBER.ES

WWW.URUBER.ES reserva únicament i exclusivament als serveis que presta per si mateix i pels continguts directament originats pel propi lloc web i identificats amb els seus corresponents drets d’autor. 

WWW.URUBER.ES compromès amb l’adopció dels mitjans i mesures necessàries per garantir la seguretat i la privacitat en les comunicacions. No respondrà quan es prenen les mesures de seguretat pertinents, són infringits per agents externs. 

WWW.URUBER.ES no serà responsable ni tan sols de manera indirecta o subsidiària de cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que procedeixi de l’Usuari o de tercers o entitats i que tingui accés, transmetre, comunicar, processar, mostrar o vendre aquesta informació al lloc web titularitat de WWW.URUBER.ES. 

WWW.URUBER.ES es reserva el dret de suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’Usuari, sempre que sigui necessari realitzar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. També pot modificar les condicions d’accés i o ubicació específica dels continguts que formen part del lloc web, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l’accés als serveis als Usuaris quan no facin un ús lícit, honest i diligent dels serveis prestats en el lloc web. En la mateixa línia, podrà retirar, bloquejar o restringir l’ús de continguts introduïts per tercers il·lícits, racistes, disculpes al terrorisme, violació dels drets humans, difamatoris, pornogràfics, constitutius de frau o de qualsevol altra manera que infringeixin les lleis o reglaments aplicables, ja siguin nacionals o internacionals. 

WWW.URUBER.ES no garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del lloc web per interrupcions, fallades, etc.. tampoc serà responsable dels danys i perjudicis que puguin ocasionar als Usuaris per virus informàtics o agents externs que tercers puguin dipositar en el lloc web o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic. 

El Lloc Web posa a disposició dels Usuaris determinades eines com ara pestanyes, botons, bàners, enllaços o enllaços que permeten a l’Usuari accedir a continguts o altres llocs relacionats amb l’activitat del lloc web o altres de diferents. L’objectiu final de la instal·lació d’aquestes eines és facilitar i facilitar la navegació a l’Usuari, no sent responsable part WWW.URUBER.ES dels llocs web als als que l’Usuari accedeixi a través de la seva pàgina, en la mesura que el Dret d’Honor pugui afectar i la informació facilitada. Per la partWWW.URUBER.ES intentarà comprovar en la mesura del possible la comprovació d’aquests hipervincles, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan infringeixin el principi descrit en aquestes Condicions Generals. 

4.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Tots els continguts als que s’accedeixen a través del servei prestat per WWW.URUBER.ES estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial WWW.URUBER.ES o de tercers. Aquests continguts no podran ser utilitzats, duplicats, distribuïts, venuts, explotats o d’una altra manera amb finalitats comercials o d’una altra manera, sense el consentiment previ i prescriptiu i escrits pel seu titular (WWW.URUBER.ES).

LikewiseWWW.URUBER.ES serà responsable de les marques, logotips i altres signes distintius que s’incorporin en qualsevol part del lloc web i que siguin propietat de WWW.URUBER.ES, així com del titular de tots els drets de propietat intel·lectual o industrial o com a llicenciataris dels mateixos.

Tots els continguts i parts integrants del lloc web de WWW.URUBER.ES s’han inclòs d’acord amb els principis de bona fe, indicant que la informació pot venir en la seva totalitat o en part de fonts externes a la pròpia entitat motiu pel qual WWW.URUBER.ES no es fa responsable de cap manera de la inexactitud o no actualització dels continguts mostrats.

Per contra, tot el contingut de fonts internes s’identificarà degudament amb els vostres drets d’autor. L’entitat es reserva el dret o dret a fer qualsevol canvi en qualsevol moment sense previ avís. Tot el contingut inclòs a la pàgina de fonts internes que porten el seu signe d’identificació de drets d’autor és l’única i única responsabilitat WWW.URUBER.ES. 

5.- PROTECCIÓ DE DADES 

WWW.URUBER.ES plenament conscients de l’ús i tractament que s’han de donar a les dades personals i en virtut de la normativa legal vigent en aquest sentit (GDPR, LOPD i LSSICE), disposa dins de la seva organització d’un sistema de conservació de la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades personals.

Amb aquesta finalitat, a més de complir íntegrament tots i cadascun dels requisits establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i previst en la Llei 34/2002 LSSICE, garanteix un ús no només legal sinó just de les dades personals, així com un sistema adequat per exercir els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició previstos en l’esmentada Llei Orgànica.

D’acord amb el que estableix la política de privacitat de WWW.URUBER.ES, s’indica que qualsevol persona pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició enviant un correu electrònic a l’info@uruber.es 

En aquest sentit, consulteu la Política de Privacitat del lloc web WWW.URUBER.ES. 

6.-FUERO I LEGISLACIÓ

Aquestes Condicions Generals estan subjectes a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació amb la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte a les disposicions anteriors es resoldran mitjançant arbitratge de dret d’acord amb les normes del Jutjat Civil i Mercantil d’Arbitratge d’Alacant a les quals estaran sotmeses. Aquest Premi estarà format per tres àrbitres nomenats d’acord amb aquesta legislació. . Si l’arbitratge no es realitza de mutu acord o es declara nul, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Alacant, lamentant expressament la seua propietat pròpia si es tracta d’una altra.

L’Usuari declara haver llegit, conegut i acceptat en la seva totalitat les condicions generals d’ús-accés.